Fraudeprocedure

In de fraudeprocedure is vastgelegd wat te doen wanneer blijkt uit toetsing dat er sprake is van een vermoeden van fraude. Daarnaast heeft onze organisatie een fraudecontactpersoon aangesteld. Onze fraudecontactpersoon is MW. A.A.C. Heezen-Mostert. De fraudecontactpersoon is gerigistreerd op VolmachtBeheer.

In ons acceptatie- en schadebehandelingsprocedures hebben bij een herkenbaar controlemoment opgenomen. Aan de hand van de fraude-indicatoren zoals vermeld in het Spoorboekje Fraudebeheersing door Gevolmachtigden toetsen wij of er sprake kan zijn van fraude. Indien er vermoeden van fraude is, wordt de volgende procedure gevolgd:

 • Het dossier wordt besproken met onze fraudecontactpersoon;
 • Indien het vermoeden van fraude blijft bestaan dan draagt onze fraudecontactpersoon het dossier over aan de fraudecoördinator van de betreffende volmachtgever. De volmachtgever verricht vervolgens het onderzoek.

Van iedere fraudezaak wordt een dossier aangelegd. Verantwoordelijk voor het fraudedossier is de fraudecontactpersoon. In het dossier wordt de volgende informatie opgenomen:

 • De fraude-indicatoren scorelijst. Zie hoofdstuk 3 van het Spoorboekje Fraudebeheersing door Gevolmachtigden;
 • De kenmerken van het vermoeden van fraude;
 • Gegevens over degene(n) die bij de fraude zijn betrokken;
 • Gegevens van de onderhavige verzekering en/of schadedossiers;
 • De uitkomst van de behandeling / beoordeling door de volmachtgever;
 • De maatregelen die naar aanleiding van het vermoeden van de fraude zijn genomen;
 • Een kopie van de aangifte bij politie.

De fraudezaken worden geregistreed in een frauderegister.

Als de verzekeraar vaststelt dat er fraude is gepleegd dan informeren wij de fraudeur per brief en wij nemen de volgende maatregelen;

 • De schade wordt niet vergoed;
 • Een reeds uitgekeerde schade moet worden terugbetaald;
 • De interne onderzoekskosten van €532,- worden verhaald door SODA;
 • Extra gemaakte kosten worden eveneens verhaald;
 • De verzekering wordt opgezegd. Dit geldt ook voor andere verzekeringen die bij ons zijn ondergebracht;
 • Uitsluiting van andere verzekeringen in de toekomst;
 • De volmachtgever plaatst de fraudeur op de interne incidentenlijst;
 • Wij registreren de fraude in ons frauderegister;
 • Wij melden de fraude aan bij de Stichting CIS;