Schade melden

Meld uw schade direct via ons intermediair Guis & Partners. Dit kan via de app of de website (zie onderaan de pagina).

U kunt uw schade tijdens onze kantoortijden ook telefonisch melden via 0184-675 666 of e-mailen naar info@guis.nl.


Verloop Schadebehandeling

Stap 1 | U constateert schade. U meldt uw schade. Dit kan schriftelijk, telefonisch, via de app of via onderstaand formulier. Een melding via een schadeformulier is in vele gevallen noodzakelijk. Een eerste inhoudelijke reactie volgt zo spoedig mogelijk.

Stap 2 | Wij nemen uw schade in behandeling. Aan de hand van uw melding en schadeformulier beoordelen wij de dekking op uw polis. Tevens kijken wij of het inschakelen van een schade-export noodzakelijk is.

Stap 3 | Wij nemen contact met u op om het verdere verloop van de schade door te nemen. Bent u het niet eens met de uitkomst van de expertise, dan is het mogelijk om een contra-expert in te schakelen. Ook nemen wij indien nodig contact op met de tegenpartij om de schade te regelen.

Stap 4 | Wanneer alle benodigde informatie compleet is gaan wij over tot afhandeling van de schade. Een eventuele uitkering volgt.


Je hebt schade. Wat nu?

Met de schadeverzekering van Guis & Partners ben je verzekerd van een snelle en deskundige schadebehandeling. In deze folder vind je hier meer informatie over.

Download de folder: Flyer Schade Expertise G&P.pdf


Tips bij schade

  • Heeft u een aanrijding gehad? Vul gezamenlijk zo volledig mogelijk het aanrijdingsformulier in.

  • Neem voordat u overgaat tot herstel altijd contact met ons kantoor op. Wij kunnen u eventueel naar een samenwerkende hersteller verwijzen.

  • Neem foto's van de schade. Dit kan de afhandeling van de schade bespoedigen.

  • Meldt uw schade altijd zo spoedig mogelijk. Hoe sneller u de schade meldt, hoe sneller wij de schade voor u kunnen afhandelen.