Klachtenprocedure

Wij besteden voortdurend grote zorg aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Als dat zo is horen wij dat graag van u, want klachten over onze dienstverlening nemen wij zéér serieus. Zo kennen wij een interne klachtenprocedure en zijn wij aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).


Wat kunt u doen?
Wanneer u een klacht heeft dan kunt u dat per e-mail of brief aan ons kenbaar maken. Onze gegevens zijn:

    Guis Assuradeuren
    Postbus 158
    3360 AD Sliedrecht
    T 0184-675 666
    E info@guisassuradeuren.nl

Wanneer wij uw klacht hebben ontvangen, dan ontvangt u van ons binnen 3 werkdagen een schriftelijke bevestiging. Binnen 14 dagen ontvangt u van ons een eerste inhoudelijke reactie.


Kifid
Wij doen er alles aan om de klacht naar tevredenheid op te lossen. Wanneer het niet lukt om tot een gezamenlijke oplossing te komen dan kunt u de klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). U moet dit doen binnen drie maanden nadat u een definitieve reactie van ons heeft gekregen. Wij aanvaarden het bindend advies van de Kifid. Gegevens van het Kifid zijn:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
    Postbus 93257
    2509 AG Den Haag
    T 070-333 89 99
    W www.kifid.nl
    E-mail: consumenten@kifid.nl

Ook is het mogelijk om met uw klacht naar de burgerrechter te stappen. Wanneer u met uw klacht naar de rechter gaat kunt u niet meer naar het Kifid.

Zie ook de consumenten informatie “Een financiële klacht” van de AFM.